Služby

Data Protection Officer (DPO)

Důslednou ochranou osobních údajů ochráníte i svou vlastní organizaci.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno orgánem veřejné moci nebo jej v soukromém sektoru provádí správce, jehož hlavní činnosti vyžadují pravidelné a systematické monitorování osob ve velkém rozsahu nebo pokud hlavní činnosti správce či zpracovatele spočívají ve zpracování citlivých osobních údajů, měl by na zajištění vnitřního souladu s GDPR dohlížet tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).

Organizacím (správcům či zpracovatelům osobních údajů), kterým obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ukládá povinnost nebo se i samy rozhodnou jmenovat DPO jsme připraveni poskytnout jako službu výkon činnosti DPO (DPO as a service), případně zajistit pro DPO v takové organizaci odbornou podporu zejména v oblasti technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.

Pouze důslednou ochranou osobních údajů můžete současně ochránit svou organizaci nejen před možnými finančními postihy za porušení GDPR, ale také před ztrátou důvěry zákazníků a obchodních partnerů.

Poptat řešení

Přínosy služby

Odborná podpora a poradenství

Jako DPO Vám budeme poskytovat informace a poradenství týkající se zpracování osobních údajů, zejména o Vašich povinnostech podle GDPR a dalších předpisů v oblasti ochrany údajů. Na žádost budeme připraveni poskytnout poradenství, pokud jde o posouzení vlivu připravovaných činností na ochranu osobních údajů.

Kontrola souladu s příslušnými předpisy

Budeme monitorovat soulad GDPR s Vaší koncepcí a činnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, včetně správného rozdělení odpovědností, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů.

Spolupráce s dozorovým úřadem

Budeme fungovat jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování včetně případných konzultací.

Uplatňování práv subjektů údajů

Zajistíme, aby se na nás mohly kdykoli obracet všechny subjekty osobních údajů, jejichž osobní údaje bude Vaše organizace zpracovávat, a to ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.

Nezávislost a důvěra

Při výkonu funkce DPO budeme muset být zapojeni do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů ve Vaší organizaci, ale při výkonu této budeme zachovávat maximální důvěrnost a vystupovat nezávisle v souladu s požadavky GDPR.

Odbornost

Naši pracovníci disponují všemi odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblasti právních předpisů a postupů týkajících se ochrany údajů, které jsou potřebné pro řádný výkon funkce DPO.

Kontakt

Jsme vaši lidé v IT

Tým špičkových techniků se zkušenostmi 
z nejnáročnějších IT prostředí nadnárodních společností.

Naši hodnotu tvoří lidé. Špičkový, profesionální tým seniorních IT odborníků. Jen díky jejich zkušenostem, poctivosti, spolehlivosti a osobnímu nasazení můžeme garantovat vysokou úroveň našich služeb. Žádné chyby, žádné výmluvy. Potřebujete spolehlivé a funkční IT?

Jsme vaši lidé.

Kontaktujte nás Poznejte náš tým

Garance 
dostupnosti služeb

Dokážeme garantovat služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nepřetržitý servis, řešení kritických požadavků, helpdesk a správu.

Zkušenost
a profesionalita

Víme, že potřebujete lidi, kterým můžete věřit. Že zvládnou svoje úkoly, že vyřeší vaše problémy a nebudou vás zatěžovat těmi svými. Takové lidi máme.